Materiál a tloušťka Jakost Obchodní název DIN
Černé plechy válcované za studena (0,5 - 2 mm) 11.305.21 KOHAL 240 RRSt13
11.321.21 KOHAL 240 RRSt13
11.331.21 KOHAL 280 ST12
11.312.21 KOSMALT 210 EK4
11.310.21 KOSMALT 240
EK2
Černé plechy válcované za tepla (2,0 až 12,5 mm) 10.004 KOSIL 200 ST 33
11.375 KOSIL 240 ST 37-2
11.425 KOSIL 260 ST 44-2
11.523 KOSIL 360 ST 52-3
11.320 KOHAL 240T RRSTW 23
11.305 KOHAL 200T STW 24
Pozinkované plechy v tabulích a svitcích (0,5 až 2 mm) 11.331 ZINKOHAL 300 STO 3Z
10.004 ZINKOHAL 350 STO 2Z
11.373 ZINKOSIL 250 STE 250-2Z
Mikro a nízkolegované oceli
Trapézové plechy